Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fiyatlandırma Politikamız

12.09.2022 11:34

      FİYATLANDIRMA POLİTİKAMIZ

MERLAB, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın aşağıda detayları verilen yönetmeliğine
istinaden kurum farkı gözetmeksizin, tüm araştırmacılara tek fiyat politikası uygulamaktadır.
İlgili yönetmelik;

 
18.06.2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları
Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” başlıklı yönetmeliğin
fiyatların tespiti başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında:

 
“….. döner sermaye işletmesine bağlı birimler tarafından üretilen mal ve hizmet
bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir
kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz” ifadesi yer almaktadır.

Hızlı Erişim