Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon & Vizyon

09.09.2022 06:26

MİSYONUMUZ

Muş Alparslan Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak;

- Akademisyenlere BAP, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB vb. alanlarda projeler yapmaları hususunda yardım ve teşvik etmek,

- Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

- Bünyesindeki araştırmacıları ile bilimsel yayınlar üreterek bilim literatürüne katkı sağlamak ve gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen  bilimsel içerikli kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılarak üniversitemizin buralarda temsil edilmesini sağlamak,

- Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamları sağlamak,

- Araştırma ve analiz merkezlerinden oluşan bir birim oluşturmak ve bu birimin çatısı altında bireysel olarak ulaşılması zor olan alet, cihaz ve kimyasal malzemeleri araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının hizmetine sunmak,

- Hizmet talep eden üniversite çalışanlarının, kamu görevlilerinin ve özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

- Nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarından biri olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Muş Alparslan Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak;

Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan, bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak projelerin yürütülmesine olanak sağlayan, nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarlarından biri ve AR-GE merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

Hızlı Erişim