Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

PFGE (PULSED-FİELD JEL ELEKTROFOREZ)

04.11.2021 05:26

                                                                     

Pulsed-field jel elektroforez bakterilerin suş seviyesindeki ilişkilendirilmesinde kullanılmaktadır. Çalışma prensibi, spesifik bir gen bölgesinin varlığında bakmaktansa, özel enzimlerle tüm genin restriksiyon enzimi parçalanarak gen parçalarının haritalandırılmasına dayanmaktadır. PFGE, 100 base ile 10 mb arası uzunluktaki DNA parçalarını ayırır. Özellikle tarım, hayvancılık ve çevresel çalışmalarda Salmonella ve gibi izolatların akrabalık derecelerini bulmak için yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle hayvansal ürünlerin çevresel kontaminasyon risklerinin belirlenmesinde araştırmacıların elini güçlendirmektedir. Salmonella ilişkilendirilmesinde Avrupa ve Amerika Birlieşik Devletleri tarafından oluşturulan Pulse Net sisteminde Gold Standard olarak kabul edilmektedir.

Cihazımıza ait bilgiler:

Marka: Bio Rad

Model: Chef-DR III System

- Elektrot potansiyelleri dinamik olarak ayarlanabilmektedir, hata payı %0 dır.

- Cihaz 0,6-9 V/cm’lik voltaj gradientlerini 0,1 V/cm’lik artımlarla yapabilmektedir.

- 14 cm x 13 cm’lik jel dökme standı ve 10 kuyuluk tarak ve tarak tutucusuna sahiptir.

- Restriksiyon enzimi olarak XbaI kullanılmaktadır.

- Fingerprint Data ve Tree and Network Inference modüllerini içeren yazılım ile istenildiği takdirde analiz yapılabilmektedir.

Hızlı Erişim