Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

UV/Vis SPEKTROFOTOMETRE

04.11.2021 05:19

UV-Vis spektrofotometre, elektromanyetik spektrumun ultraviyole ve görünüm aralıklarını ölçmeye yarayan bir cihazdır. UV spektrofotometre, örneğe gönderilen ışın demetinin örnekten geçtikten veya yansıtıldıktan sonra ışığın ne kadar absorplandığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. UV-Vis spektroskopisi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Çözelti içindeki bütün maddeler, ışının tek bir dalga boyunu absorbe ederken diğerlerini yansıtır veya geçirir. İşte bir maddenin belli bir dalga boyundaki bir ışını absorbe etmesi, onun diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri (yoğunluk, erime ve kaynama noktası vb.) gibi sabit bir özelliğidir.

UV-Vis spektrofotometre gıda ve kimya laboratuvarlarında çok çeşitli kalitatif, kantitatif ve yapısal analizlerin yapılmasında kullanılmaktadır. Organik molekül veya bileşiklerin farklı pH, tuz, sıcaklık ve solvent çeşidi veya özelliklerine göre verdiği absorbans değerlendirilerek ortaya çıkan yapısal değişmeler veya bunların tanımlanması yapılabilmektedir. Karbonhidrat, aminoasit, protein, vitamin ve inorganik element analizleri kalitatif olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Cihazımıza ait bilgiler:

Marka: Agilent

Model: Cary 60

Dalga Boyu: 190-1100 nm

Işık Kaynağı: Xenon flash lambası (80 Hz)

Fotometrik Sistem: Tek ışın

Spektral Bant Genişliği: 1,5 nm

Hızlı Erişim