Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

FT-IR SPEKTROMETRE (FOURİER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER)

04.11.2021 05:18

FT-IR, organik ve inorganik bileşiklerin karakterize edilmesinde kullanılan bir cihazdır. IR spektroskopi, IR ışınının moleküller üzerinde oluşturduğu titreşimlerin sebep olduğu karakteristik frekans değerlerinin kullanılması ile moleküler düzeyde madde analizi yapılmasını sağlamaktadır. Her maddenin kendine özgü olarak oluşturduğu IR spektrumu, örneğin parmak izini göstermektedir.  Fourier dönüşüm (FT) matematiksel bir işlem olup, bir sinyal fonksiyonunun zaman serileri şeklindeki gösteriminin bazı algoritmalar ile matematiksel olarak analiz edilebilecek frekans spektrumuna dönüştürülmesidir. FT-IR cihazı ile direkt olarak atomik düzeyde bilgiye ulaşılabildiğinden, moleküllerde meydana gelen çok küçük değişimler bile tespit edilebilmektedir. Farklı örnek yükleme aparatları sayesinde katı, sıvı veya gaz örneklerin ölçümleri yapılabilir. Ayrıca örnek hazırlanması masraflı olmayıp ölçümler çok kısa sürede gerçekleştirildiğinden rutin kullanıma çok uygundur. Örneklerin ölçülmesinde yaygın olarak ATR yöntemi (katı veya sıvı örnekler için) ve KBr pellet yöntemi (katı örnekler için) kullanılır.

FT-IR spektrometre özellikle kimya ve eczacılık olmak üzere birçok alanda araştırma ve akademik çalışmalarda kullanılmaktadır.  

Cihazımıza ait bilgiler:

Marka: Agilent

Model: Cary 630

Maximum spectral resolution: 2 cm-1

Wavenumber range: 4000-400 cm-1

Hızlı Erişim