Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

AAS (ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ)

04.11.2021 05:17

 

AAS, gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorblaması ilkesiyle çalışan bir cihazdır. Işıma şiddetindeki azalma ortamda absorpsiyon yapan elementin derişimi ile doğru orantılıdır. Atomik absorpsiyon spektrometresi bileşenleri, analiz edilecek elementin absorplayacağı ışığı yayan ışık kaynağı, örnek çözeltisinin atomik buhar haline getirildiği atomlaştırıcı, çalışılan dalga boyunu diğer dalga boylarından ayrıştırılmasına yarayan monokromatör ve ışık şiddetinin ölçüldüğü detektördür. AAS’ nin temel çalışma prensibi gaz halindeki atomların ışığı absorplaması ilkesine dayanır. AAS ile birçok metal ve ametal analiz edilebilmektedir. AAS kimyasal işlem laboratuvar analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları doğrultusunda uyumluluk analizleri için de kullanılmaktadır.

Cihazımıza ait bilgiler:

Marka: Agilent

Model: 240FS AA

Lamba: Ca, Mg, Na, K, Mn, Zn, Cu, Fe, Pb, Cd

 

Hızlı Erişim