Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

GC-MS / HEADSPACE SAMPLER (GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ)

04.11.2021 05:16

 

GC-MS, karışım içerisinde gaz halinde olan veya buhar formuna taşınabilen bileşenlerin kütle kromatografik yöntemle tespit edilmesinde ve spektrumlarının alınması aracılığıyla moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalarda kullanılmaktadır. Gaz kromatografisinin az miktarda örnekle çalışılabilmesi, güvenilir olması, etkili ve yüksek ayırma sağlayabilmesi karmaşık örneklerin bileşenlerine ayrılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Kimya, biyokimya, petrokimya, adli tıp, farmakoloji, genetik ve gıda gibi birçok alanda kullanılan bir cihazdır.

Headspace ünitesi, uçucu bileşenlerin vial içerisinde gaz fazına yayılmasıyla numuneden ekstrakte edilmesi ve sonrasında analiz için gaz kromatografi sistemine enjekte edilmesi için kullanılan bir sistemdir. Headspace sistemi, katı, sıvı ve gaz örneklerinde uçucu ve yarı uçucu bileşenlerin kalitatif ve kantitatif olarak tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Cihazımıza ait bilgiler:

Marka: Agilent

Model: Agilent 7890B GC System - Agilent 5977B MSD

Dedektör: Flame Ionization Detector (FID)

Headspace Sampler: Agilent 7697A (12 vial kapasiteli, 20 mL vial hacim)

GC Autosampler: 16 (+3 waste) vial kapasiteli otoenjektör (G4513A)

Kolon: Agilent HP-5 (30 m, 0.320 mm, 0.25 μm)

             Agilent HP-88 (60 m, 0.250 mm, 0.20 μm)

             Agilent HP-5MS (30 m, 0.250 mm, 0.25 μm)

             Agilent CYCLODEX-B (30 m, 0.250 mm, 0.25 μm)

             Agilent DB-624 (60 m, 0.250 mm, 1.40 μm)

Hızlı Erişim