Ara
Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

# Otomasyon Sistemi #

05.11.2021 08:59

15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Merkezi Laboratuvarlarımızda yapılacak tüm analiz işlemleri, Labsis Otomasyon Sistemi labsis.alparslan.edu.tr üzerinden e-randevu alınarak yapılacaktır. Sistem üzerinden talep edilmeyen işlemler dikkate alınmayacaktır.

DUYURULAR